GEPREFEREERDE TERM
Artikel 4.3: Eigendomsoverdracht, lid 3  
TYPE
  • Opname

BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEREIK NOTITIE
  • Artikel 4 lid 3 van de model koopovereenkomst.
BESCHRIJVING
  • Omdat de modelkoopovereenkomst de mogelijkheid geeft voor 2 soorten koop – namelijk de koop van het eigendom van de onroerende zaak of de koop van het recht van erfpacht op de onroerende zaak – is aangegeven hoe de terminologie in de koopovereenkomst moet worden gelezen.
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/ArtikelEigendomsoverdrachtLid3
Download formaat: