GEPREFEREERDE TERM
Recherche taxatie  
TYPE
  • Handeling

DEFINITIE
  • Het onderzoek dat de taxateur verricht in de openbare registers van het kadaster met betrekking tot het registergoed voordat het taxatierapport wordt opgesteld
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BESCHRIJVING
  • Als een taxateur een taxatierapport opstelt dan verricht hij onderzoek in de openbare reigsters van het kadaster. Door dit onderzoek krijgt hij inzicht in zaken die de waarde van het registergoed positief of negatief beïnvloeden.
ACTOR
OBJECT
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/RechercheTaxatie
Download formaat: