GEPREFEREERDE TERM
Recherche koop  
TYPE
  • Handeling

DEFINITIE
  • het onderzoek dat de makelaar uitvoert in de openbare registers van het kadaster met betrekking tot het registergoed voordat de koopovereenkomst wordt opgesteld
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEREIK NOTITIE
  • De koopovereenkomst wordt doorgaans opgesteld door de verkoopmakelaar. In sommige gemeenten, zoals Amsterdam, is het gebruikelijk dat de notaris de koopovereenkomst opstelt en wordt de recherche ook door de notaris uitgevoerd.
BESCHRIJVING
  • Als een verkoopmakelaar een registergoed verkoopt dan verricht de verkoopmakelaar onderzoek in de openbare registers van het kadaster. Door dit onderzoek krijgt de verkoopmakelaar inzicht in zaken die van belang zijn bij de verkoop van het registergoed.
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/RechercheKoop
Download formaat: