GEPREFEREERDE TERM
Opstellen koopovereenkomst  
TYPE
  • Handeling

DEFINITIE
  • Het proces dat ziet op het opstellen van het schriftelijke document waarin de rechten en verplichtingen tussen de verkoper en de koper met betrekking tot de koop van het registergoed worden vastgelegd
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
INGANGSTERMEN
  • Opstellen koopocontract
BEREIK NOTITIE
  • Als een notaris de koopovereenkomst opsetelt en ondertekend, betekent dit niet dat de koopovereenkomst hiermee een notariële akte is. Voor notariële akten gelden meer vereisten. Een koopovereenkomst kán wel in de vorm van een notariële akte opgesteld worden. Dat geeft bijvoorbeeld extra bewijskracht omdat deze dan in het Centraal Repertorium is opgenomen. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt de koopovereenkomst als notariële akte opgesteld. Partijen en/of de notaris kunnen hiervoor kiezen als er extra bewijskracht en/of een zogenaamde executoriale titel nodig is. Maar dit komt dus in de praktijk nagenoeg nooit voor.
  • De koopovereenkomst wordt doorgaans opgesteld door de verkoopmakelaar. In sommige gemeenten, zoals Amsterdam, is het gebruikelijk dat de notaris de koopovereenkomst opstelt.
REDACTIONELE NOTITIE
  • Omdat een koopovereenkomst alleen in zeer uitzonderlijke gevallen een notariële akte kan zijn, is ervoor gekozen dit scenario niet op te nemen in deze taxonomie.
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/OpstellenKoopovereenkomst
Download formaat: