> Koopovereenkomst
GEPREFEREERDE TERM
Koopovereenkomst  
TYPE
  • Opname

DEFINITIE
  • Een schriftelijk document waarin de rechten en verplichtingen tussen de verkoper en de koper met betrekking tot de koop van een registergoed worden vastgelegd.
INGANGSTERMEN
  • Koopcontract
BESCHRIJVING
  • Als u een woning koopt of verkoopt worden de afspraken vastgelegd in een koopovereenkomst. Indien u een woning koopt of verkoopt via een makelaarskantoor, zal de betrokken makelaar u hierbij assisteren. Het was altijd al verstandig om de koop van een woning schriftelijk aan te gaan, maar sinds 1 september 2003 is dat in de meeste gevallen zelfs noodzakelijk. In tegenstelling tot vroeger is een mondelinge (ver)koop van een woning veelal niet geldig. Na ondertekening door alle partijen zal de koopovereenkomst verzonden worden aan de in de koopovereenkomst genoemde notaris. In de meeste gevallen zal koper een zogenoemde bedenktijd hebben. Op deze bedenktijd zal bij de toelichting op artikel 16 nader worden ingegaan.
REDACTIONELE NOTITIE
  • Soms (bijvoorbeeld in Amsterdam) stelt de notaris de koopovereenkomst op.
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Koopovereenkomst
Download formaat: