GEPREFEREERDE TERM
Koop status  
DEFINITIE
  • Een status van de Koopovereenkomst geeft weer waar de koopovereenomst in het proces zit. De waarden zijn opgenomen in een waardelijst.
SEMANTISCHE RELATIE
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/KoopStatus
Download formaat: