GEPREFEREERDE TERM
Gezamenlijkheid  
DEFINITIE
  • De uit meerdere personen bestaande partij oefent ten opzichte van de wederpartij gezamenlijk hun rechten en verplichtingen uit.
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Gezamenlijkheid
Download formaat: