GEPREFEREERDE TERM
Asbest  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Een bouwmateriaal dat in het verleden is toegepast bij de bouw van registergoederen.
BREDER CONCEPT
BESCHRIJVING
  • In het verleden is asbest veelvuldig toegepast in de bouwsector. In 1993 is het gebruik van asbest in de bouw verboden. Asbest is typeren als 'hechtgebonden' of 'niet-hechtgebonden'. Voorbeelden van hechtgebonden producten zijn golfplaten, asbestcement, dakleien, schoorsteen pijpen, kruipluik en asbestplaten. In deze vorm is asbest vrij onschadelijk omdat de vezels stevig ingesloten zitten in een mengsel van cement. Wanneer dit product wordt bewerkt door er bijvoorbeeld in te boren of in te snijden kunnen de vezels vrijkomen. Niet-hechtgebonden asbest is tot de eind jaren 70 veel gebruikt als brandwerend isolatie materiaal (spuitasbest) in gebouwen. Het gebruik van dit type asbest werd in 1978 verboden. Dit product is niet zo slijtvast als asbest cement en kan snel beschadigen waarna er vezels vrij kunnen komen. Niet-hechtgebonden asbest is dan ook de gevaarlijkste vorm van asbest in registergoederen. Zie voor de voorschriften met betrekking tot het verwijderen van asbest het Asbestverwijderingsbesluit.
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Asbest
Download formaat: