GEPREFEREERDE TERM
Artikel 18: Nederlands recht  
TYPE
  • Opname

BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEREIK NOTITIE
  • Artikel 18 van de model koopovereenkomst.
BESCHRIJVING
  • Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over partijen met verschillende nationaliteiten die bij de koopovereenkomst betrokken zijn. Door het van toepassing verklaren van Nederlands recht, geldt dat de Nederlandse rechter autoriteit heeft om eventuele geschillen die voortvloeien uit de koopovereenkomst te beslechten.
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/ArtikelNederlandsRecht
Download formaat: