GEPREFEREERDE TERM
Artikel 6.4.4: beschikking wet bodemsanering  
TYPE
  • Opname

BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEREIK NOTITIE
  • Artikel 6.4.4 van de model koopovereenkomst.
BESCHRIJVING
  • Artikel 6.4.4. gaat over beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming. Op grond van deze wet kan de provincie of de gemeente een beschikking of bevel tot bijvoorbeeld onderzoek of sanering van de grond nemen. Indien verkoper weet dat een dergelijke beschikking of bevel gegeven is, moet hij koper daarvan op de hoogte stellen.
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/ArtikelBeschikkingWetBodemsanering
Download formaat: