GEPREFEREERDE TERM
Artikel 2.2: artikel 13 verschil  
TYPE
  • Opname

BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEREIK NOTITIE
  • Artikel 2.2 van de model koopovereenkomst.
BESCHRIJVING
  • Artikel 2.2 is van toepassing indien verkoper de onroerende zaak binnen een bepaalde termijn nadat hij eigenaar is geworden, verkoopt en overdraagt. Thans bedraagt de bepaalde termijn van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer 6 maanden. Indien de eerste overdracht van de onroerende zaak heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015, geldt een termijn van 36 maanden vanaf de eerste overdracht. Op grond van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer mag het bedrag waarover overdrachtsbelasting of omzetbelasting ter zake van die vorige verkrijging was verschuldigd op de heffingsgrondslag in mindering worden gebracht. Er ontstaat dan een overdrachtsbelastingvoordeel vanwege de doorlevering van de onroerende zaak binnen een bepaalde termijn, welk voordeel op grond van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer aan koper toekomt. Indien verkoper van dit voordeel gebruik wil maken moet verkoper dit met koper overeenkomen tijdens de onderhandelingen. In artikel 2.2. wordt dan ‘niet’ doorgestreept en koper betaalt dan aan verkoper dit voordeel als vergoeding. Voorheen was goedgekeurd dat deze vergoeding aan verkoper niet in de heffing van de overdrachtsbelasting werd betrokken. Deze goedkeuring is op 1 juli 2011 komen te vervallen. De vergoeding die koper aan verkoper betaalt, valt sindsdien weer onder de tegenprestatie en daarover moet derhalve ook overdrachtsbelasting betaald worden. De laatste zin van artikel 2.2. bepaalt dat koper nooit méér overdrachtsbelasting betaalt dan dat hij betaald zou hebben als géén sprake was geweest van een doorlevering binnen 6 of 36 maanden. Het nadeel dat ontstaat door het vervallen van de goedkeuring komt dus voor rekening van verkoper.
URI
http://mak.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Artikel13Verschil
Download formaat: