Goed > Vermogensrecht
Recht > Vermogensrecht
GEPREFEREERDE TERM
Vermogensrecht  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Een Vermogensrecht is een recht dat, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar is, of er toe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen is in ruil voor, verstrekt of in het vooruitzicht gesteld, stoffelijk voordeel.
BREDER CONCEPT
NAUWERE CONCEPTEN
BESCHRIJVING
  • Een vermogensrecht is dat iemand een recht heeft dat een geldwaarde heeft en dat hij aan een ander kan geven. Hij kan het recht gebruiken om een ander geld te geven. Of hij kan het recht krijgen in ruil voor geld dat hij zelf heeft betaald of gaat betalen. Voorbeelden van vermogensrechten zijn aandelen en lijfrenten.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Vermogensrecht
Download formaat: