GEPREFEREERDE TERM
Registergoed locatie  
DEFINITIE
  • Een registergoed locatie is een aanduiding voor de locatie van het Registergoed in Nederland.
BESCHRIJVING
  • Bij onroerende zaken betreft dit de locatie waar de Onroerende zaak is gelegen. Bij Teboekgestelde zaken wordt locatie gebruikt voor het zogenaamde waladres. Leidingnetwerken kennen geen locatie kadastraal object. De Locatie van een kadastraal object wordt bepaald aan de hand van gegevens die de gemeente verstrekt uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en/of de gegevens die in het openbaar register zijn vermeld;
SEMANTISCHE RELATIE
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/RegistergoedLocatie
Download formaat: