GEPREFEREERDE TERM
Rangwisseling  
TYPE
  • Handeling

DEFINITIE
  • Een Rangwisseling is een bepaling in een notariële akte die in de openbare registers van het Kadaster wordt ingeschreven waarin wordt bepaald dat een hypotheek ten aanzien van een of meer hypotheken of andere beperkte rechten op hetzelfde goed een hogere rang heeft dan haar volgens het tijdstip van haar inschrijving toekomt, mits uit de akte blijkt dat de gerechtigden tot die andere hypotheken of beperkte rechten daarin toestemmen.
BEREIK NOTITIE
  • Bij een notariële akte die in de registers wordt ingeschreven, kan worden bepaald dat een hypotheek ten aanzien van een of meer hypotheken op het zelfde goed een hogere rang heeft dan haar volgens het tijdstip van inschrijving toekomt, mits uit de akte blijkt dat de gerechtigden tot die andere hypotheek of hypotheken daarin toestemmen. Met overeenkomstige toepassing van het eerste lid kan ook worden bepaald dat een hypotheek en een ander beperkt recht ten aanzien van elkaar worden geacht in andere volgorde te zijn ontstaan dan is geschied. Let wel: rangwisseling tussen een hypotheek en een beslag is NIET mogelijk omdat een beslag geen beperkt recht is ! Van een dergelijk feit wordt aantekening gemaakt.
BESCHRIJVING
  • Een rangwisseling is dat een hypotheek voorrang heeft boven eerder ingeschreven hypotheken of rechten op datzelfde goed. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster. In de akte staan dat degenen die recht hebben op de andere hypotheken of rechten akkoord gaan met de rangwisseling.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Rangwisseling
Download formaat: