GEPREFEREERDE TERM
Openbare ruimte  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Een openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
BESCHRIJVING
  • Een openbare ruimte is een verzamelnaam voor alle buitenruimten die een naam hebben gekregen van de gemeente.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/OpenbareRuimte
Download formaat: