GEPREFEREERDE TERM
Openbare registers  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Een openbaar register is een register waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven.
BESCHRIJVING
  • Openbare registers zijn registers waarin je alle notariële akten vindt die betrekking hebben op registergoederen in Nederland. De inschrijving in het openbaar register is nodig om het eigendomsrecht van een registergoed te krijgen.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/OpenbareRegisters
Download formaat: