GEPREFEREERDE TERM
Kadastrale aanduiding  
DEFINITIE
  • De unieke aanduiding van een onroerende zaak door vermelding van achtereenvolgens de kadastrale gemeente en sectie, waarin de percelen, gedeelten van percelen en appartementsrechten zijn gelegen waarvan het grondgebied tot die zaak behoort, alsmede de nummers van die percelen.
SEMANTISCHE RELATIE
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/OnroerendeZaakKadastraleAanduiding
Download formaat: