Goed > Registergoed > Onroerende zaak
Goed > Zaak > Onroerende zaak
GEPREFEREERDE TERM
Onroerende zaak  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Onroerende zaken kunnen bezwaard worden met een beperkt of zakelijk recht.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • Onroerend goed
BESCHRIJVING
  • Een onroerende zaak is de grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond of aan een gebouw en die je niet kunt meenemen zonder iets te beschadigen. Bijvoorbeeld een perceel grond, een woning, fabriekspand, winkel etc.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/OnroerendeZaak
Download formaat: