Goed > Registergoed > Onroerende zaak > Onroerend monument
Goed > Zaak > Onroerende zaak > Onroerend monument
GEPREFEREERDE TERM
Onroerend monument  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Een onroerend monument is een onroerende zaak welke van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, zijn betekenis voor de wetenschap of zijn cultuurhistorische waarde.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • Monument
BESCHRIJVING
  • Een onroerend monument is een stuk grond, gebouw of ander bouwwerk dat belangrijk is voor de samenleving omdat het bijzonder mooi is of omdat het een bijzondere wetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis heeft.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/OnroerendMonument
Download formaat: