GEPREFEREERDE TERM
Naam van een woonplaats  
DEFINITIE
  • De naam van een woonplaats is de door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een woonplaats toegekende benaming en een authentiek gegeven.
BESCHRIJVING
  • De naam van een woonplaats is de naam die de gemeente aan een woonplaats heeft gegeven.
SEMANTISCHE RELATIE
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/NaamWoonplaats
Download formaat: