GEPREFEREERDE TERM
Kettingbeding  
DEFINITIE
  • Een kettingbeding is een verbintenis dat de schuldenaar bij overdracht van een registergoed, op straffe van een boete, ten behoeve van de schuldeiser bepaalde verplichtingen, onder gelijke verbintenis, aan zijn verkrijgers moet opleggen.
BESCHRIJVING
  • Een kettingbeding is een afspraak die de verkoper met de koper bij de koop van een gebouw, een stuk grond, vliegtuig of schip maakt. Deze afspraak houdt in dat de koper een verplichting heeft en dat hij deze verplichting ook aan een volgdende koper moet opleggen. Als hij dit niet doet, moet hij een boete aan de verkoper betalen.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Kettingbeding
Download formaat: