GEPREFEREERDE TERM
Kadastrale aanduiding  
DEFINITIE
  • Een Kadastrale aanduiding is een aanduiding van onroerende zaken in het Kadaster door vermelding van achtereenvolgens de kadastrale gemeente en sectie, waarin de percelen en gedeelten van percelen zijn gelegen waarvan het grondgebied tot die zaak behoort, alsmede de nummers van die percelen. Appartementsrechten worden kadastraal aangeduid door de vermelding van achtereenvolgens de kadastrale gemeente en sectie, waarin de splitsing betrokken percelen zijn gelegen, de complexaanduiding en de appartementsindex.
INGANGSTERMEN
  • Kadastraal bekend
BEREIK NOTITIE
  • Een kadastrale aanduiding is een kenmerk dat bestaat uit de kadastrale gemeente, sectie en perceelnummer. Het is een unieke door het Kadaster toegekende identificatie van een onroerende zaak. Een voorbeeld van een kadastrale aanduiding is: '''gemeente Apeldoorn, sectie K nummer 4550'''. Wanneer het een appartementsrecht betreft, bestaat de kadastrale aanduiding uit kadastrale gemeente, sectie, nummer gevolgd door de hoofdletter A en de appartementsindex (het volgnummer van het appartementsrecht). Bijvoorbeeld '''gemeente Apeldoorn sectie K nummer 4550A, appartementsindex 4.
BESCHRIJVING
  • Een kadastrale aanduiding is een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.
SEMANTISCHE RELATIE
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/KadastraleAanduiding
Download formaat: