> Huurkoop
GEPREFEREERDE TERM
Huurkoop  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is.
BEREIK NOTITIE
  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt.
BESCHRIJVING
  • Huurkoop is dat koper en verkoper afspreken dat de koper een goed koopt op afbetaling. Dit betekent dat de koper een deel aanbetaalt en de rest van het bedrag in delen betaalt. Pas als de koper het hele bedrag heeft betaald, wordt hij eigenaar van het goed.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Huurkoop
Download formaat: