Goed > Registergoed > Onroerende zaak > Heersende erf
Goed > Zaak > Onroerende zaak > Heersende erf
GEPREFEREERDE TERM
Heersende erf  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Een heersende erf is een onroerende zaak waarop een erfdienstbaarheid is gevestigd ten gunste van een ieder die het heersende erf verkrijgt of gebruikt.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Onder erf wordt verstaan een grondstuk, een waterperceel daaronder begrepen.
BESCHRIJVING
  • Het heersende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets mag van de eigenaar van het dienende erf.
SEMANTISCHE RELATIE
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/HeersendeErf
Download formaat: