Grootte > Geschatte grootte
GEPREFEREERDE TERM
Geschatte grootte  
DEFINITIE
  • De geschatte grootte is de oppervlakte van een gedeeltelijk perceel die door of namens partijen bij de overdracht is aangegeven in de notariële akte voordat er een meting heeft plaatsgevonden.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Bij levering van kadastrale percelen wordt in de notariele akte meestal een geschatte grootte van het verkochte opgenomen. Tot uitmeting van het perceel heeft plaatsgevonden (zie ook aanwijs) wordt bij de onroerende zaak in de Basisregistratie Kadaster de geschatte grootte vermeld. Pas na de uitmeting wordt op basis van de bestaande en de nieuwe grenzen de nieuwe kadastrale grootte berekend.
BESCHRIJVING
  • De geschatte grootte van een perceel is de geschatte oppervlakte van een stuk grond voordat er een meting namens het Kadaster is gedaan.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/GeschatteGrootte
Download formaat: