GEPREFEREERDE TERM
Gekozen woonplaats  
DEFINITIE
  • Een Gekozen woonplaats is een woonplaats van een natuurlijk persoon die hij in afwijking van artikel 1:10 Burgerlijk Wetboek kan kiezen, wanneer de wet hem daartoe verplicht, of wanneer de keuze bij schriftelijke of langs elektronische weg aangegane overeenkomst voor een of meer bepaalde rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen geschiedt en voor de gekozen woonplaats een redelijk belang aanwezig is.
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BESCHRIJVING
  • Een gekozen woonplaats is dat iemand afspreekt in welke plaats hij bepaalde beslissingen zal nemen of acties zal doen. Soms bepaalt de wet die plaats. Soms beslist de persoon zelf in een overeenkomst wat de plaats wordt.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/GekozenWoonplaats
Download formaat: