Goed > Vermogensrecht > Zakelijk recht > Beperkt recht > Erfdienstbaarheid
Recht > Vermogensrecht > Zakelijk recht > Beperkt recht > Erfdienstbaarheid
GEPREFEREERDE TERM
Erfdienstbaarheid  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • Servituut
BESCHRIJVING
  • Een erfdienstbaarheid is een recht dat de ene eigenaar van een perceel heeft op de andere eigenaar van een perceel. Het perceel waarvan de eigenaar iets mag, heet het heersende erf; het perceel grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan heet het dienende erf.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Erfdienstbaarheid
Download formaat: