GEPREFEREERDE TERM
Einddatum recht  
DEFINITIE
  • EinddatumRecht is de datum waarop een recht eindigt.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/EinddatumRecht
Download formaat: