GEPREFEREERDE TERM
Eigendom  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Eigendom is een Zakelijk recht dat het meest omvattende recht is wat een persoon op een zaak kan hebben.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • Eigendomsrecht
BEREIK NOTITIE
  • Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.
BESCHRIJVING
  • Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand of een organisatie op een zaak kan hebben.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Eigendom
Download formaat: