Doorhaling > Doorhaling hypotheek
GEPREFEREERDE TERM
Doorhaling hypotheek  
TYPE
  • Handeling

DEFINITIE
  • Doorhaling hypotheek is het inschrijven van een authentieke akte die een verklaring van de schuldeiser bevat, dat de op het bezwaarde goed rustende hypotheek is vervallen, deze machtigt de bewaarder tot doorhaling van de hypotheek.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • Royering hypotheek
BESCHRIJVING
  • Een doorhaling hypotheek is een authentieke akte waarin degene die het hypotheekrecht heeft (meestal een bank), dat de hypotheek is komen te vervallen.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/DoorhalingHypotheek
Download formaat: