Goed > Registergoed > Onroerende zaak > Dienende erf
Goed > Zaak > Onroerende zaak > Dienende erf
GEPREFEREERDE TERM
Dienende erf  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Dienende erf is een onroerende zaak die met een last - een dulden of niet doen, of de verplichting tot onderhoud van eigen erf of van gebouwen, werken of beplantingen die zich geheel of gedeeltelijk op het dienend erf bevinden - is bezwaard ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersend erf.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • Lijdend erf
BEREIK NOTITIE
  • Onder erf wordt verstaan een grondstuk, een waterperceel daaronder begrepen.
BESCHRIJVING
  • Het dienende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan aan de eigenaar van het heersende erf.
SEMANTISCHE RELATIE
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/DienendeErf
Download formaat: