GEPREFEREERDE TERM
Canon vooruitbetaald  
DEFINITIE
  • De datum tot wanneer de canon is vooruitbetaald.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/CanonVooruitbetaald
Download formaat: