GEPREFEREERDE TERM
jaarlijks bedrag canon  
DEFINITIE
  • Het Jaarlijks bedrag is het bedrag dat jaarlijks als erpachtcanon moet worden betaald.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/CanonJaarlijksBedrag
Download formaat: