GEPREFEREERDE TERM
indexering canon  
DEFINITIE
  • De termijn waarop de canon wordt geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de prijsindex en de eerste datum.
BESCHRIJVING
  • Om te borgen dat de canon blijft passen bij de waarde van de grond is het gebruikelijk deze jaarlijks aan te passen op basis van de prijsindex.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/CanonIndexering
Download formaat: