GEPREFEREERDE TERM
Canon herziening  
DEFINITIE
  • De periode waarna de canon wordt herzien en de datum van de eerstvolgende herziening.
BESCHRIJVING
  • Om te borgen dat de canon blijft passen bij de waarde van de grond wordt deze periodiek, bijvoorbeeld eens in de 10 jaar, herzien, bijvoorbeeld op basis van een hertaxatie.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/CanonHerziening
Download formaat: