GEPREFEREERDE TERM
Canon afgekocht  
DEFINITIE
  • De datum tot wanneer de canon is afgekocht.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/CanonAfgekocht
Download formaat: