GEPREFEREERDE TERM
Canon  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Het canon is een verplichting aan de erfpachter om de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom te betalen. Deze verplichting wordt opgelegd in de akte van vestiging.
INGANGSTERMEN
  • Erfpachtcanon
  • Erfpachtscanon
BESCHRIJVING
  • Een canon is een geldbedrag dat iemand regelmatig moet betalen voor het recht om gebruik te maken van een stuk grond.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Canon
Download formaat: