GEPREFEREERDE TERM
Beschikking of bevel wet bodembescherming  
TYPE
  • Handeling

DEFINITIE
  • Een vaststelling van gedeputeerde staten dat sprake is van een geval van ernstige verontreiniging of de naar het oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke maatregelen ten einde de oorzaak van de verontreiniging of aantasting weg te nemen en de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken als ten gevolge van een ongewoon voorval een geval van ernstige verontreiniging ontstaat of de bodem ernstig is of dreigt te worden aangetast.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/BeschikkingWetBodembescherming
Download formaat: