GEPREFEREERDE TERM
Basisregistratie Kadaster  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Een Basisregistratie Kadaster is een basisregistratie, bestaande uit administratieve gegevens met betrekking tot onroerende zaken en de landelijke kadastrale kaart.
BEREIK NOTITIE
  • Nieuwe naam (vanaf januari 2009) voor de kadastrale registratie. De BRK is een administratie waaruit we de rechtstoestand en de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken (en schepen en luchtvaartuigen) kunnen lezen. Bijhouding van de Basisregistratie Kadaster vindt plaats onder andere naar aanleiding van ter inschrijving aangeboden stukken (art. 54 Kadasterwet). De Basisregistratie Kadaster en de kadastrale kaarten behoren NIET tot de Openbare Registers. De Basisregistratie Kadaster heeft verschillende functies: (1) Het verschaffen van toegang tot de openbare registers. De Basisregistratie Kadaster bevat namelijk een verwijzing naar het kenmerk, waaronder stukken in het openbaar register zijn opgenomen. Voor ingeschreven stukken is dit het deel en nummer van inschrijving. Voor 4d stukken is dat een doorlopend volgnummer; (2) Het verschaffen van een overzichtelijke en systematische weergave van gegevens betreffende de rechtstoestand van onroerende zaken en de feitelijke gesteldheid van die zaken. Dit overzicht heeft formeel geen juridische betekenis (de kadastrale eigenaar is niet altijd de juridische eigenaar), doch in de praktijk wordt daar grote betekenis aan toegekend. De kadastrale tenaamstelling is bijvoorbeeld uitgangspunt voor belastingheffing. Bij landinrichtingsprojecten en onteigening vindt vastelling van de rechthebbenden plaats via de Basisregistratie Kadaster.
BESCHRIJVING
  • De Basisregistratie Kadaster is een verzameling gegevens over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/BasisregistratieKadaster
Download formaat: