GEPREFEREERDE TERM
Basisregistratie Adressen en Gebouwen  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • De basisregistratie adressen en gebouwen is de door burgemeester en wethouders gehouden een geautomatiseerde basisregistratie van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen, en situaties van feitelijk gebruik hiervan
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/BasisregistratieAdressenEnGebouwen
Download formaat: