GEPREFEREERDE TERM
Algemene erfpachtvoorwaarden  
DEFINITIE
  • De algemene voorwaarden voor de erfpacht volgens de betreffende modelovereenkomst.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/AlgemeneErfpachtvoorwaarden
Download formaat: