GEPREFEREERDE TERM
Adres  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Een adres is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BESCHRIJVING
  • Een adres is een adres vastgesteld door een bevoegd gemeentelijk orgaan
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Adres
Download formaat: