GEPREFEREERDE TERM
Aandeel recht  
DEFINITIE
  • Het aandeel van iemand in een Zakelijk recht, uitgedrukt in een percentage.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/AandeelRecht
Download formaat: