Concept information

Voorkeursterm

Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen  

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023466&hoofdstuk=1&artikel=1

Download dit concept: