Concept information

Persoon > Partij > Comparant > Vervreemder

VOORKEURSTERM

Vervreemder  

TYPE

  • Actor

DEFINITIE

  • Een vervreemder is een eigenaar van een onroerende zaak of rechthebbende op een beperkt recht, die tot vervreemding (overdracht) wenst over te gaan, alsmede degene die bij ontbinding van een gemeenschap met de vereffening is belast en tot vervreemding wenst over te gaan.

HEEFT BREDER BEGRIP

HEEFT NAUWER BEGRIP

ALTERNATIEVE TERM

  • Overdrager
  • Toebedelende partij
  • Toebedeler
  • Verkoper

BESCHRIJVING

  • Eigenaar van een (onroerende) zaak of recht die dat eigendom overdraagt aan een andere partij.

URI

http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Vervreemder

Download dit concept: