Concept information

Aan- of verkoop van een huis > Koop > Juridische levering > Registreren akte van levering registratiewet 1970
Aan- of verkoop van een huis > Levering > Juridische levering > Registreren akte van levering registratiewet 1970
Registreren akte registratiewet 1970 > Registreren akte van levering registratiewet 1970

VOORKEURSTERM

Registreren akte van levering registratiewet 1970  

TYPE

  • Handeling

DEFINITIE

  • Het toesturen van de akte aan de Belastingdienst opdat de Belastingdienst kan controleren welke en hoeveel belasting verschuldigd is.

BESCHRIJVING

  • Registreren van een akte van levering in het Centraal Digitaal Repertorium, opdat de Belastingdienst eventueel te betalen belastingen kan vaststellen. De notaris moet binnen 10 dagen na het moment van passeren bij de Belastingdienst een afschrift registeren.

ACTOR

REDACTIONELE OPMERKING

  • In het notariaat wordt met registeren van de akte bedoeld dat deze bij de Belastingdienst wordt geregistreerd. Bij het openbaar register wordt gesproken over inschrijving.

URI

http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/RegistrerenAkteLeveringRegistratiewet1970

Download dit concept: