Recht > Beperkt recht > Recht van hypotheek
GEPREFEREERDE TERM
Recht van hypotheek  
TYPE
  • Object

DEFINITIE
  • Het recht van hypotheek is een beperkt recht, strekkende tot zekerheid om op de daaraan onderworpen onroerende zaak(en) een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Indien de hypotheekgever de verplichtingen niet nakomt heeft de hypotheeknemer het recht om het bezwaarde goed te executeren en uit de opbrengst de eigen vordering te voldoen.
INGANGSTERMEN
  • Hypotheek
  • Vestiging hypotheek
BEREIK NOTITIE
  • Vestigen van een hypotheek kan alleen door middel van een notariële hypotheekakte. De hypothecaire lening wordt dan verstrekt en als borgstelling wordt de onroerende zaak in onderpand gegeven.
BESCHRIJVING
  • Het hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op een onroerende zaak, dat gekoppeld is aan een lening of maximaal te lenen bedrag. Een eigenaar van de onroerende zaak (hypotheekgever) kan het hypotheekrecht vestigen op die zaak als borg voor een partijd die de eigenaar geld heeft uitgeleend (hypotheeknemer).
URI
http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/RechtVanHypotheek
Download formaat: