Concept information

Aan- of verkoop van een huis > Koop > Juridische levering > Recherche (akte van levering)
Aan- of verkoop van een huis > Levering > Juridische levering > Recherche (akte van levering)
Recherche door notaris > Recherche (akte van levering)

VOORKEURSTERM

Recherche (akte van levering)  

TYPE

  • Handeling

DEFINITIE

  • Het onderzoek dat de notaris doet in de diverse (basis)registraties van de overheid. De notaris is wettelijk verplicht dit onderzoek uit te voeren. Dit wordt de rechercheplicht of onderzoeksplicht genoemd.

BESCHRIJVING

  • Wettelijk verplicht onderzoek dat een notaris moet doen in diverse (basis)registraties van de overheid, voordat hij/zij een notariële akte mag ondertekenen.

ACTOR

URI

http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/RechercheAkteLevering

Download dit concept: