Concept information

Voorkeursterm

Levering  

Type

  • Handeling

Definitie

  • Levering is in het Nederlands recht een vast onderdeel van de eigendomsoverdracht. Het omvat het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van een vervreemder in het vermogen van een verkrijger te doen overgaan.

Alternatieve term

  • Leveren
  • Overdracht
  • Overdragen
  • Transport

Toelichting

  • Vindt doorgaans tegelijkertijd plaats met het vestigen van het beperkt recht, zijnde hypotheekrecht. Dit gebeurt meestal bij dezelfde notaris, maar dat is niet altijd het geval. Ook is er niet altijd sprake van beperkt recht, bijvoorbeeld als iemand een huis kan kopen zonder hypotheekrecht en er geen andere beperkte rechten (bijv. erfdienstbaarheid) op zitten.
  • Wijzigen van een eigenaar van de rechten die horen bij een (onroerende) zaak (bijvoorbeeld eigendomsrecht).

Beschrijving

  • Verschillende te verrichten handelingen met als doel om tot eigendomsoverdracht over te gaan.

agent

URI

http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Levering

Download dit concept: