Staat onroerende zaak > Rechten en aanspraken > Kwalitatieve rechten
GEPREFEREERDE TERM
Kwalitatieve rechten  
DEFINITIE
  • Staat een uit een overeenkomst voortvloeiend, voor overgang vatbaar recht in een zodanig verband met een aan de schuldeiser toebehorend goed, dat hij bij dat recht slechts belang heeft, zolang hij het goed behoudt, dan gaat dat recht over op degene die dat goed onder bijzondere titel verkrijgt.
BREDER CONCEPT
BESCHRIJVING
  • Rechten die samenhangen met een onroerende zaak en die bij verkoop overgaan naar een nieuwe eigenaar van die onroerende zaak.
REDACTIONELE NOTITIE
  • Begrip nog niet gevalideerd door Juridische Zaken van de KNB.
URI
http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/KwalitatieveRechten
Download formaat: